Anlegg Innlandet, logo

Anlegg Innlandet AS

Anlegg Innlandet AS påtar seg mellomstore infrastrukturprosjekter for offentlige byggherrer.

Anlegg Innlandet AS

Anlegg Innlandet AS

Dokken 3, 2870 Dokka

Org.nr:
918 811 176

Faktura:
Dokken 3, 2870 Dokka

Anlegg Innlandet AS

HMS

For å sikre at HMS og KS blir ivaretatt i våre prosjekter, bruker vi MEFs web-baserte system for HMS og KS. Selskapet har gode rutiner for å følge opp HMS-arbeidet, både store og små anlegg.

Vi kurser jevnlig våre ansatte på nødvendig kompetanse innenfor dette området, og har stor fokus på dette i vårt daglige virke, med godt innarbeidete rutiner med målbare verktøyløsninger for resultat. Vårt mål er: «Å være den beste entreprenøren på HMS!»

Daglig Leder / Styrets leder

Henry T. Ringvold