Anlegg Innlandet, logo

Anlegg Innlandet AS

Anlegg Innlandet AS påtar seg mellomstore infrastrukturprosjekter for offentlige byggherrer.

Les mer om DEAS Gruppen AS
Anlegg Innlandet AS

Anlegg Innlandet AS

Dokken 3, 2870 Dokka

Org.nr:
918 811 976

Faktura:
Dokken 3, 2870 Dokka

Anlegg Innlandet AS

HMS

For å sikre at HMS og KS blir ivaretatt i våre prosjekter, bruker vi MEFs web-baserte system for HMS og KS. Selskapet har gode rutiner for å følge opp HMS-arbeidet, både store og små anlegg.

Vi kurser jevnlig våre ansatte på nødvendig kompetanse innenfor dette området, og har stor fokus på dette i vårt daglige virke, med godt innarbeidete rutiner med målbare verktøyløsninger for resultat. Vårt mål er: «Å være den beste entreprenøren på HMS!»

Daglig Leder / Styrets leder

Henry T. Ringvold

95 19 70 80
henry@deas.as