Dokka Entreprenør AS, logo

Dokka Entreprenør AS – best i grunn

Dokka Entreprenør AS er en mellomstor graveentreprenør, med hovedkontor på Dokka. Våre byggherrer er Statens vegvesen, fylkeskommuner, kommuner og byggentreprenører i all hovedsak. Nedslagsfeltet for oppdragene strekker seg fra Dovrefjell og Lesja i nord, Hemsedalsfjellet og Golsfjellet i vest, Rakkestad i sør, og Hedmark i øst. Kjerneområdet er indre Østlandet.

Vi er opptatt av å tilegne oss ny kunnskap, være fremoverlent og en effektiv entreprenør. Vi har ny og moderne maskinpark, hvor vi blant annet satser innenfor det grønne skiftet som bransjen er på vei inn i. Vi har to 25 tonns EL-graver, og flere EL-biler for å nevne noe. Vi benytter ny teknologi, innen landmåling, maskinstyring og droner aktivt i vår virksomhet.

Dokka Entreprenør AS verksted

Dokka Entreprenør AS

Dokken 3, 2870 Dokka

Sentralbord:
Tlf. 90 82 90 98

Org.nr:
986 652 469

Faktura:
EHF /
986652469@faktura.poweroffice.net

Sentral godkjenning

Tiltaksklasse 2 i prosjektering (ulike områder), og tiltaksklasse 3 innen utførelse (ulike områder).

Dokka Entreprenør er en av de få graventreprenører som innehar 4 ISO sertifikater:
ISO 9001 – Kvalitet

ISO 14001 – Miljø
ISO 45001 – Ledelse og arbeidsmiljø
ISO 39001 – Trafikksikkerhet

DEAS følger de krav og forpliktelsene som stilles i Åpenhetsloven.
Det uføres årlige vurderinger og revisjoner.
Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med HMS/KS ansvarlig Morgan Brenden morgan@deas.as

Selskapet er godkjent lærlingebedrift innen transport- bergverk- og anleggsfagene, og vi satser på lærlinger.

Dokka Entreprenør AS HMS

HMS

For å sikre at HMS og KS blir ivaretatt i våre prosjekter, bruker vi SmartDok / SmartMef ditt system. Selskapet har gode rutiner for å følge opp HMS-arbeidet, både store og små anlegg.

Vi kurser jevnlig våre ansatte på nødvendig kompetanse innenfor dette området, og har stor fokus på dette i vårt daglige virke, med godt innarbeidete rutiner med målbare verktøyløsninger for resultat. Vårt mål er: «Å være den beste entreprenøren på HMS!»

Daglig leder

Mattis T. Ringvold

Økonomi/Controller

Odd Harald Øvrum

Kalkuleringsansvarlig

Henry T. Ringvold

Landmåler

Hans Petter Lykkja

Kontorleder

Siv Ringvold

HMS/KS Leder

Morgan Brenden

HMS/KS Controller

Christina Bergmann

Landmåler

Sonja Kiiveri

Prosjektleder

Lars Ove Olsen

Prosjektleder / Prosjektstøtte

Gunnvald Arnes

Anleggsleder

Steinar Rostad

Anleggsleder

Tor Egil Gjerdbakken

BAS

Ronny Lappen