Innlandet Maskinutleie AS, logo

Innlandet Maskinutleie AS – Innlandets utleieselskap av tyngre anleggsmaskiner

Innlandet Maskinutleie AS er et maskinutleieselskap etablert i 2018. Selskapet har datterselskaper i DEAS-Gruppen som hovedkunder, men leier også ut til andre. Innlandet Maskinutleie AS har en relativt ny og moderne maskinpark med alle typer tilleggsutstyr, der alle gravemaskiner er utstyrt med nye GPS-systemer.

Ta kontakt i dag for et godt tilbud på leie av anleggsmaskiner!

Innlandet maskinutleie AS, Mooroka

Innlandet maskinutleie AS

Dokken 3, 2870 Dokka

Org.nr:
820 572 912

Faktura:
EHF / 982572912@faktura.poweroffice.net

Innlandet maskinutleie AS, maskintransport

HMS

For å sikre at HMS og KS blir ivaretatt i våre prosjekter, bruker vi MEFs web-baserte system for HMS og KS. Selskapet har gode rutiner for å følge opp HMS-arbeidet, både store og små anlegg.

Vi kurser jevnlig våre ansatte på nødvendig kompetanse innenfor dette området, og har stor fokus på dette i vårt daglige virke, med godt innarbeidete rutiner med målbare verktøyløsninger for resultat. Vårt mål er: «Å være den beste entreprenøren på HMS!»

Daglig leder

Mattis T. Ringvold

Styrets leder

Henry T. Ringvold